สถิติ
เปิดเมื่อ22/05/2012
อัพเดท23/10/2012
ผู้เข้าชม19302
แสดงหน้า21967
บทความ
การเมือง/สังคม/ประวัติศาสตร์
ตำแหน่งข้าราชการเมือง
ลัทธิวีรคติ
ฟาสซิสต์คืออะไร
สันติอโศก
สงครามกลางเมืองในกัมพูชา1
สงครามกลางเมืองในกัมพูชา2
ความรุนแรงกับนักการเมือง
พรรคการเมืองไทย
กฎหมาย
โมฆียะและโมฆะต่างกันอย่างไร
ก.พ.ค.คืออะไร
อำนาจนายกของไทย
จำแนกกฎหมาย
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
กิจกรรมชุมชน4
กิจกรรมชุมชน3
กิจกรรมชุมชน2
กิจกรรมชุมชน
กลอนสด
กลอนสด
การศึกษา
คุยโม้โอ้อวด
คลังบทเพลง
บทวิเคราะห์/ความคิดเห็น
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
รวมเว็บหารายได้ผ่านเน็ต
การอ่านค่ารีซิสเตอร์
การเกษตร-ปศุสัตว์
รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่1ฉบับเต็ม
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
จำแนกกฎหมาย

อ่าน 238 | ตอบ 0

 

 

หลักเกณฑ์ในการจำแนกกฎหมายในโลกนี้ แยกออกเป็น 2 ระบบคือ

 

1.ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ( Civil Law System ) หรือกฎหมายที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบบนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้า จัสติเนียน ได้เกิดกฎหมาย 12โต๊ะ ขึ้นคลิกที่ ผ่าโครงสร้างอาณาจักรโรมัน

 

2.ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ( Common Law )หรือกฎหมายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายแบบจารีตประเพณี

 

 

กฎหมายสารบัญญัติ ( Substantive ) หมายถึงกฎหมายที่เป็นส่วนเนื้อแท้ของกฎหมาย ที่ใช้บังคับความประพฤติของพลเมือง ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เช่น กฎหมายอาญา กำหนดว่าการกระทำใดเป็นความผิดต้องได้รับโทษ อย่างไรเป็นต้น

 

กฎหมายวิธีสบัญญัติ ( Adjective or Procedural Law ) หมายถึงกฎหมายที่กล่าวถึงกระบวนวิธีการที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญา เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

 

หลักพิจารณาคดีอาญามีดังนี้

 

1.ต้องมีการฟ้องร้อง จึงจะมีการพิจารณาคดีอาญาได้ ( ศาลไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้เอง )

2.การพิจารณาต้องกระทำโดยเปิดเผย

3.การพิจารณาต้องกระทำต่อหน้าจำเลย

4.คดีอุกฉกรรจ์ หรือ ที่เด็กกระทำและในขณะกระทำกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ถ้าไม่มีทนาย ให้ศาลตั้งทนายให้เมื่อจำเลยต้องการ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :